džaulis kilogramui

džaulis kilogramui
džaulis kilogramui statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Savitosios energijos, savitosios termodinaminės energijos, savitosios entalpijos, savitosios laisvosios Helmholco energijos ir savitosios laisvosios Gibso energijos matavimo vienetas: J/kg. atitikmenys: angl. joule per kilogram vok. Joule durch Kilogramm, n rus. джоуль на килограмм, m pranc. joule par kilogramme, m

Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2006.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • džaulis kilogramui — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Sugertosios apšvitos dozės SI vienetas; sugertoji apšvitos dozė, matuojama bet kurios jonizuojančiosios spinduliuotės vieno džaulio energija, kurią sugėrė vienas kilogramas švitinamos… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • džaulis kilogramui kelvinui — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Savitosios šiluminės talpos ir savitosios entropijos matavimo vienetas. Vienas džaulis kilogramui kelvinui atitinka medžiagos ar terpės, kurios 1 kg masei pašildyti 1 K reikia 1 J… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • džaulis iš kvadratinio metro kilogramui — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Visuminės masinės stabdymo gebos vienetas: J · m²/kg. atitikmenys: angl. joule metre squared per kilogram vok. Joule Quadratmeter durch Kilogramm, n rus. джоуль квадратный метр на… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • Joule durch Kilogrammkelvin — džaulis kilogramui kelvinui statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Savitosios šiluminės talpos ir savitosios entropijos matavimo vienetas. Vienas džaulis kilogramui kelvinui atitinka medžiagos ar terpės, kurios 1 kg masei… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • joule par kilogramme kelvin — džaulis kilogramui kelvinui statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Savitosios šiluminės talpos ir savitosios entropijos matavimo vienetas. Vienas džaulis kilogramui kelvinui atitinka medžiagos ar terpės, kurios 1 kg masei… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • joule per kilogram-kelvin — džaulis kilogramui kelvinui statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Savitosios šiluminės talpos ir savitosios entropijos matavimo vienetas. Vienas džaulis kilogramui kelvinui atitinka medžiagos ar terpės, kurios 1 kg masei… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • джоуль на килограмм-кельвин — džaulis kilogramui kelvinui statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Savitosios šiluminės talpos ir savitosios entropijos matavimo vienetas. Vienas džaulis kilogramui kelvinui atitinka medžiagos ar terpės, kurios 1 kg masei… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • Joule durch Kilogramm — džaulis kilogramui statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Savitosios energijos, savitosios termodinaminės energijos, savitosios entalpijos, savitosios laisvosios Helmholco energijos ir savitosios laisvosios Gibso energijos… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • joule par kilogramme — džaulis kilogramui statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Savitosios energijos, savitosios termodinaminės energijos, savitosios entalpijos, savitosios laisvosios Helmholco energijos ir savitosios laisvosios Gibso energijos… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • joule per kilogram — džaulis kilogramui statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Savitosios energijos, savitosios termodinaminės energijos, savitosios entalpijos, savitosios laisvosios Helmholco energijos ir savitosios laisvosios Gibso energijos… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”